Patent

Patent

  • Muda uliopanuliwa. EO Q-Badilisha-1
  • Muda uliopanuliwa. EO Q-Badilisha-2
  • Muda uliopanuliwa. EO Q-Badilisha-3
  • Microstress EO Q-Badilisha-1
  • Mricrostress EO Q-Badilisha-2